Pokazy sprawności ułańskiej

Jednostka Strzelecka 2019 z Tomaszowa Lub II Pułku Strzelców Konnych-Dominikanówka 07/2012