RETUSZWykonujemy retusz
powierzonych zdjęć.
Wycena retuszu zależna
jest od stopnia zniszczenia
zdjęcia.